I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Klicka på "Se mina släpspännen" för att se valda släpspännen i montering. De öppnas i ett nytt fönster, så ge akt på eventuella popup-blockerare!
 
A. Kungliga SerafimerordenTill toppen  
Kedja band/axel
Sverige
Suède Bärandeordning NY BÄRANDEORDNING 2012 - se PDF-bilagor (19) Skriv kommentar Järn ?
Sverige
Suède R/LoKavKMO Riddare/Ledamot/av andliga ståndet och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden - Kungl. Serafimerorden (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède R/LoKavKMO Kungl. Serafimerorden - Doporden (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
På bröstet, utan band
Sverige
Suède R/LoKavKMO Kungl. Serafimerorden - Bouton/ordensknapp (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède R/LoKavKMO Kungl. Serafimerorden - Serafimersköld Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1748
 
B. KrigsdekorationerTill toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède RmstSO1kl Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset av första klass (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1788
Sverige
Suède RmstkSO Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1952
Band på bröstet
Sverige
Suède SOKrgK1kl Kungl Svärdsordens krigskors i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1952
Sverige
Suède GMtf Medaljen För tapperhet i fält i guld med kunglig krona (24) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède FMGMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld belagt med svärd (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2008
Sverige
Suède FMGMsis Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2011
Sverige
Suède SOKrgK2kl Kungl Svärdsordens krigskors i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1952
Sverige
Suède SMtf Medaljen För tapperhet i fält/-i krig i silver med kunglig krona (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMts Medaljen För tapperhet till sjöss i silver med kunglig krona Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède FMSMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver belagt med svärd Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2008
Sverige
Suède FMSMsis Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2011
Sverige
Suède FMSMsismstjärn Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i silver med stjärna (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2011
Sverige
Suède SOKrgK3kl Kungl Svärdsordens krigskors i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1952
Runt halsen
Sverige
Suède RmstSO1klmbr Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset av första klass med briljanter Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1788
 
C. Kungl. minnesteckenTill toppen  
Band på bröstet
Sverige
Suède GV:sJmtII Konung Gustav V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1948
Sverige
Suède CXVIG:sJmt Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 50-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1996
Sverige
Suède VD:sBMM (guld) H.M. Konungens minnesmedalj med anledning av H.K.H. Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop - Enskilt minnestecken i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède CXVIG:sJmtII Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2013
Sverige
Suède CXVIG:sJmtIII Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2016
Sverige
Suède GVSbm Kronprins Gustafs (V) och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Sverige
Suède V:sMt Specialminnestecken till åminnelse av Drottning Viktoria av Sverige (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1930
Sverige
Suède GVIA:sMM Konung Gustav VI Adolfs minnesmedalj med anledning av 85-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1967
Sverige
Suède VD:sBMM H.M. Konungens minnesmedalj med anledning av H.K.H. Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop - silver (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède GV:sMt Minnestecken till åminnelse av Konung Gustaf V (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1951
 
D. I hovprotokollet förlänade Kungliga medaljerTill toppen  
På bröstet, utan band
Sverige
Suède SerafGM(4) Serafimermedaljen i guld av 7:e storleken - efter 1975/1995 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Runt halsen
Sverige
Suède Kon:sGM12mkedjaobr H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med briljanterad krona i länk om halsen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM12mkedja H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i länk om halsen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM12mserafb H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i Serafimerordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM12 H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Band på bröstet
Sverige
Suède Kon:sGM8mserafb H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens band (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM8 H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM5 H.M. Konungens medalj i guld av 5:e storleken (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède GMleta Medaljen Litteris et Artibus i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1853
Sverige
Suède GMleta Medaljen Litteris et Artibus i guld av 8:e storleken i Serafimerordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1853
Sverige
Suède EugGM Prins Eugen-medaljen i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Sverige
Suède CarlGM Prins Carl-medaljen i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1946
Runt halsen
Sverige
Suède SMleta Medaljen Litteris et Artibus i silver av 13:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1853
Band på bröstet
Sverige
Suède Kon:sGM5 H M Konungens medalj i guld av femte storleken för förtjänster om svensk idrott (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sSM8 H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1813
 
E. De kungl. riddarordnarnaTill toppen  
Kedja band/axel
Sverige
Suède KmstkVO Kungl. Vasaorden - Kommendör med stora korset (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède KmstkSO Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KMstkNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korset Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède KmstkNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korset (utlänningar efter 1975) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Runt halsen
Sverige
Suède - Kungl. Maj:ts Orden - Större ämbetstecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède Kungl. Maj:ts Orden - Rikshäroldstecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1780
Sverige
Suède KSO1kl Kungl. Svärdsorden - Kommendör av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO1klmbr Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen - med briljanter (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO1kl Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO1kl Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen (utlänningar efter 1975) (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KVO1kl Kungl. Vasaorden - Kommendör av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède RCXIII:sO Kungl. Carl XIII:s orden - Riddare Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1811
Sverige
Suède KSO Kungl. Svärdsorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör (utlänningar efter 1975) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KVO Kungl. Vasaorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1873
Band på bröstet
Sverige
Suède (1) Kungl. Maj:ts Orden - Mindre ämbetstecknet (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède - Kungl. Maj:ts Orden - Kaplanstecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1784
Sverige
Suède RSO/LSO Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RNO/LNO Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RNO1kl/LNO1kl Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot av första klassen (utlänningar efter 1975) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RVO/LVO Kungl. Vasaorden - Riddare/Ledamot av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède RSO2kl/LSO2kl Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1889
Sverige
Suède RNO/LNO Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot (utlänningar efter 1975) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1974
Sverige
Suède RVO2kl/LVO2kl Kungl. Vasaorden - Riddare/Ledamot av andra klassen (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1889
Sverige
Suède Svm Kungl. Svärdsorden - Svärdstecknet (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1850
Sverige
Suède RNOmbr Kungl. Nordstjärneorden - Riddare - med briljanter Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède Svm Kungl. Svärdsorden - Svärdstecknet utan svärd Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1850
Sverige
Suède Vt Kungl. Vasaorden - Vasatecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1895
 
F. OrdensmedaljerTill toppen  
På bröstet, utan band
Sverige
Suède SerafGM(1) Serafimermedaljen i guld av 7:e storleken - före 1975 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Band på bröstet
Sverige
Suède SvSM Kungl. Svärdsmedaljen i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1850
Sverige
Suède NOGM Kungl. Nordstjärnemedaljen i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1986
Sverige
Suède VGM8 Kungl. Vasamedaljen i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1895
Sverige
Suède VGM5 Kungl. Vasamedaljen i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1895
Sverige
Suède VSM8 Kungl. Vasamedaljen i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1895
Sverige
Suède VSM5 Kungl. Vasamedaljen i silver av 5:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1895
 
G. Av regeringen utdelade Kungl. medaljerTill toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède GMiq18mkedja Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMsm12 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Band på bröstet
Sverige
Suède GMiq8 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq5 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMsm5 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Runt halsen
Sverige
Suède GMbg12 Medaljen För berömliga gärningar i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf18mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf8mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 8:e storleken i kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf12 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède SMjfn12 Medaljen För jordbrukets förbättring och nyodling i silver av 12:e storleken med kedja alt. band - Uppodlingsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1762
Sverige
Suède SMsm18mkedja Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMmf12mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 12:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMbg12 Medaljen För berömliga gärningar i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMmf8mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storleken i kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMmf18mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Band på bröstet
Sverige
Suède GMrenv8 Medaljen För omsorgsfull renvård i guld av 8:e storleken - EJ UTDELAD Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1897
Sverige
Suède SMsm8 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMmf8 Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède GMgm6 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 6:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Sverige
Suède GMsm8 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Sverige
Suède GMbg5 Medaljen För berömliga gärningar i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf5 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMbg8 Medaljen För berömliga gärningar i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf8 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMlttj5 Medaljen För långvarig och trogen tjänst i guld av 5:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1884
Sverige
Suède GMrenv5 Medaljen för omsorgsfull renvård i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1897
Sverige
Suède GMmorsj Medaljen För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid i guld (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède SMiq8 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMnor5 Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède SMnu8 Medaljen För nyttiga uppfinningar i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède GMsm6 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 6:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMbg5 Medaljen för berömliga gärningar i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMbg8 Medaljen för berömliga gärningar i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMmf5 Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMbg12 Medaljen För berömliga gärningar i silver av 12:e storleken buren på bröstet - Enskilda medaljer Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMrenv8 Medaljen För omsorgsfull renvård i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1897
 
H. I hovprotokollet förlänade medaljerTill toppen  
Band på bröstet
Sverige
Suède NyaSvM Minnesmedaljen över kolonien Nya Sverige 1638-1938 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1938
Sverige
Suède Kon:sGMusa H.M. Konungens medalj med anledning av Amerikas Förenta Staters 200-års jubileum 1976 - guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1975
Sverige
Suède GV:sPostJubM Konung Gustav V:s Världspostjubileumsmedalj (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1924
 
I. Övriga officiella medaljerTill toppen  
Band på bröstet
Sverige
Suède GMnor Utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR) i guld av 6:e storleken (2) (15) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Runt halsen
Sverige
Suède KrVAstGM Kungl. Krigsvetenskapsakademiens stora belöningsmedalj i guld av 15:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1827
Band på bröstet
Sverige
Suède KrVAGM Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1829
Sverige
Suède KrVASM Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver av 8:e storleken (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1829
Runt halsen
Sverige
Suède IVAstGM Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens stora medalj (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1921
Sverige
Suède IVAGM Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1921
Band på bröstet
Sverige
Suède UUGM Kungliga Universitet i Uppsala - 1924 års Gustaf Adolf-medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1924
Sverige
Suède UUgm Kungliga Universitet i Uppsala - Den äldre Gustaf Adolf-medaljen i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1966
Sverige
Suède MusAGM Kungl. Musikaliska Akademiens Medalj för Tonkonstens Främjande Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Runt halsen
Sverige
Suède HA:sstGM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Stora medalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1788
Band på bröstet
Sverige
Suède HA:sGAM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède HA:sGM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1967
Sverige
Suède HA:sSM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Antikvariska medalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1987
Sverige
Suède SMutr Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i silver av 6:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1976
Sverige
Suède GMutr Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i guld av 6:e storleken (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1976
Sverige
Suède UUSM Kungliga Universitet i Uppsala - Den äldre Gustaf Adolf-medaljen i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1733
Sverige
Suède FMGMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld belagt med svärd (1995-2009) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMGM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMGM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2009
Sverige
Suède FMintGM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld belagt med svärd (1995-2009) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMintGM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMSMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver belagt med svärd (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMSM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMSM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2009
Sverige
Suède FMresoffGM Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2002
Sverige
Suède FMGSSGMmtrekr Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i guld med tre kronor Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2015
Sverige
Suède FMGSSGM Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2015
Sverige
Suède FMintSM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver belagt med svärd (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMintSM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMGUSM(2) /f.d. FMvplSM/ Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (2) /f d Försvarsmaktens värnpliktsmedalj/ (13) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2002
Sverige
Suède FMvplSM(1) Försvarsmaktens värnpliktsmedalj (1) 2002-2010 och retroaktivt fr o m 1901 (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2002
Sverige
Suède FMresoffSM Försvarsmaktens reservofficersmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2002
Sverige
Suède FMGSSSM Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2015
Sverige
Suède FMGSSBM Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i brons (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2015
Sverige
Suède FMintBMmspokrans Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med spänne och krans (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons (30) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 2 missioner (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 3 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 4 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 5 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 6 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 7 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 8 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 9 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMAfg Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN I 1991-94 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMJug Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN I Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - GEORGIEN / OCSE/OSSE (inoff.) 1992 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMSom Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA II 1992-93 (Inoff.) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMLib(1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBERIA 1991 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN I (inoff.) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMSaudi Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SAUDIARABIEN 1991 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMGeo Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - GEORGIEN / OSSE/OSCE Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMSom Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA I 1992-93 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 1999-2000 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPREDEP) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPREDEP 1996 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - EUFOR / TD 2008 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2001 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SYDKOREA / NNSC Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / IFOR-SFOR 1996-97 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN II / UNIPROFOR 1994 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1998-99 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN - UNPROFOR 1993 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 5) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 2001 (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MOÇAMBIQUE / UNOMOZ 1994 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2008 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 7) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2007 (7) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 5) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2002 (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SUDAN / UNMIS 2010 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNIFIL 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1998 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNMOGIP) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP 2000 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 3b) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 6) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2012 (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBERIA / UNMIL 2005 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 8) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2008 (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNIFIL 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1992 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - TCHAD / MINURCAT 2009 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ECMM) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - ECMM (EUMM) / 1992 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 9) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2009 (9) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2010 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 5) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2011 (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 3a) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3a) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2006 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN III / UNIPTF 1999 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2000 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNIFIL 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 2007 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 10) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2011 (10) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA / EU NAVFOR ME 01 2009 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2005 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2000/2001 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 6) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2006 (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 2000-2001 (4) (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MELLANÖSTERN Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN IV Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - ADENVIKEN / EU NAVFOR 2009-2015 Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(3) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBERIA (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON II (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN III Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KOSOVO I Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(SFOR 6) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1993-2000 inoff. (6) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - CYPERN (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMSommsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(Pakistan) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN II (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(KFOR 11) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR inoff. (11) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SYDSUDAN / UNMISS 2011-2015 Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBM BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MALI / EUTM 2013-15 Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(Uganda) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - UGANDA / EUTM 2010-2014 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(ISAF 7) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF (7) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède SFHMGM Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède SvPIntGM Rikspolischefens medalj i guld - I fredens tjänst Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Sverige
Suède FRAGM Försvarets radioanstalts (FRA) förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède FMVGM Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède FMVBM Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i brons (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2010
Sverige
Suède SFHMSM Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède SvPIntSM Rikspolischefens medalj i silver - I fredens tjänst Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2000
Sverige
Suède KVVSM Kriminalvårdens medalj för internationella insatser (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2006
Sverige
Suède FRAintSM Försvarets radioanstalts (FRA) medalj för internationella insatser Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède FRASM Försvarets radioanstalts (FRA) förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède FMVSM Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède SFHMBM Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1995
Runt halsen
Sverige
Suède GAAGM Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur stora guldmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1932
Band på bröstet
Sverige
Suède RyttOlGFt(1) Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1956
Sverige
Suède RyttOlGFt(2) Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1956
Sverige
Suède ÖSGM Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1999
Sverige
Suède SvPolIntGMfi Rikspolischefens förtjänstmedalj i guld - postum medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2007
Sverige
Suède KustbevGM Kustbevakningens förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2013
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (50år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HvtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (30år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (75år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (60år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emailj (40år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (70år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld (20år Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld (25år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède ÖSSM Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1999
Sverige
Suède SvPolIntSMfi Rikspolischefens förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2007
Sverige
Suède LUMSM Lunds universitets 350-årsjubileumsmedalj (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2016
Sverige
Suède HVtjgSM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj (25) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2019
Sverige
Suède HVtjgSM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Silver (15år) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2019
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 12) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2004 (12) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1999 (4) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1994 (2) (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(Irak) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - IRAK (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 6) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1999 (6) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR/IFOR 3C) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995/IFOR 1996 (3c) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(EUFOR) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - EUFOR 2005 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède ÖSBMkvfb(1) Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1999
Sverige
Suède ÖSBMkvfb(2) Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda (2) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1999
Sverige
Suède FMintBMmsp(DRKongo) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - D R Kongo (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN-HERZEGOVINA (11) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(Kashmir) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KASHMIR / UNMOGIP (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
 
J. Halvofficiell riddarordenTill toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède R-RJohO Rättsriddare av Johanniterorden i Sverige (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
Sverige
Suède RJohO Riddare av Johanniterorden i Sverige Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
På bröstet, utan band
Sverige
Suède R-RJohO Rättsriddare av Johanniterorden i Sverige - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
Sverige
Suède RJohO Riddare av Johanniterorden i Sverige - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
 
K. Halvofficiella medaljer Till toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv i guld av 1:a (=11:e) stl, Näringslivsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i guld av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i guld av 1:a (=11:e) stl, Trädgårdsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för betydande gärning i guld av 1:a (=11:e) stl (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i guld av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för långvarig uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för Sveriges kulturarv i guld av 1:a (=11:e) stl, Kulturarvsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède ProPstGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För trohet och flit (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède ProPstGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För medborgerliga dygder Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède ProPstGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För medborgerliga förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède PatrSGM Kungl. Patriotiska Sällskapets fostrargärningsmedalj guld av 1:a (=11:e) stl (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède ProPstSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i silver av 11:e stl För medborgerliga dygder Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1799
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för berömlig odlingsflit i silver av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för utmärkt yrkesskicklighet i silver av 1:a (=11:e) stl, Hantverksmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i silver av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i silver av 1:a (11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i silver av 1:a (=11:e) stl, Trädgårdsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i silver för långvarig uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède ProPstSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i silver av 11:e stl För medborgerliga förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède ProPstSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i silver av 11:e stl För trohet och flit Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède SADstSM Svenska Allmänna Djurskyddsföreningens stora medalj i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1945
Band på bröstet
Sverige
Suède SvSpsfbJrM Svenska Skyttesportförbundets /f d Sportskytteförbundets/ förtjänstmedalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1943
Sverige
Suède SvPistsfbJrM Svenska Pistolskytteförbundets kungliga förtjänstmedalj i järn Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1974
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för betydande gärning i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för långvarig uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl DAM Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för uppskattad arbetsinsats i guld av 2:a (9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2(3) Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj i guld med kungaporträtt och emblem av 2:a (=9:e) stl (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld med kungaporträtt och slät frånsida för ingravering av 3:e (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig uppskattad arbetsinsats i guld av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för utmärkt yrkesskicklighet av 2:a (=9:e) stl, Hantverksmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i guld av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i guld av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2(5) Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst med emblem och ornament i guld av 2:a (=9:e) stl (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig uppskattad arbetsinsats i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2(4) Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj för långvarig trogen tjänst med emblem samt slät frånsida för ingravering i guld av 2:a (=9:e) stl (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för framstående förtjänster om yrkenas förkovran i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i guld av 2:a (=9:e) stl, Trädgårdsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld med kungaporträtt och slät frånsida för ingravering av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède ProPGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i guld av 8 1/2:e stl För medborgerliga förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède ProPGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i guld av 8 1/2:e stl För trohet och flit (9) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède SvJägfbGM Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1856
Sverige
Suède KSSSGM Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1904
Sverige
Suède FSRGM Frivilliga skytterörelsens förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède SRKGM8 Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1911
Sverige
Suède SRKGM5 Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1911
Sverige
Suède SMIGM Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
Sverige
Suède CFBGM Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1922
Sverige
Suède FöutbGM Svenska Försvarsutbildningsförbundets (Försvarsutbildarna) förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1922
Sverige
Suède KMKGM Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1923
Sverige
Suède SvPIGM Svenska Polisidrottsförbundets förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1925
Sverige
Suède SHRGM Sveriges Hantverksråds medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1925
Sverige
Suède RfbkskGM Riksförbundet för kortdistansskjutning medalj i guld - kronprinsversion Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1927
Sverige
Suède SvFMGM Sveriges Frivilliga Motorbåtskårs förtjänstmedalj i guld (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1929
Sverige
Suède SVKGM Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1929
Sverige
Suède SvJägfbJubGM Svenska Jägareförbundets 100 års-jubileumsmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1930
Sverige
Suède FAKGM Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1934
Sverige
Suède SBFGM8 Svenska Sparbanksföreningens förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1936
Sverige
Suède KSSSrGM Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj för framstående rorsmanskap i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1938
Sverige
Suède SORfbGM(2) Sveriges Orkesterföreningars Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1938
Sverige
Suède SvKKGM Svenska Kennelklubbens förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1938
Sverige
Suède SvlsGM Svenska Livräddningssällskapets förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1938
Sverige
Suède SORfbGM(1) Sveriges Orkesterföreningars Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1938
Sverige
Suède KSAKGM/mv Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken / med vingar Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1939
Sverige
Suède LingGM Första Lingiaden-medaljen i guld 1939 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1939
Sverige
Suède FMCKGM Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède RLSFGM Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède SBSGM Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède SCFGM Sveriges Civilförsvarsförbunds kungliga förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède KAKGM Kungliga Automobil Klubbens förtjänstmedalj i guld (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Sverige
Suède SLKGM Riksförbundet Sveriges Lottakårers kungliga förtjänstmedalj i guld - senare version Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1943
Sverige
Suède SvSpsfbGM Svenska Skyttesportförbundets /f d Sportskytteförbundets/ förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1943
Sverige
Suède SvSpsfbGM Svenska Sportskytteförbundets förtjänstmedalj i guld - kronprinsversion Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1943
Sverige
Suède SLKGM Riksförbundet Sveriges Lottakårers kungliga förtjänstmedalj i guld - äldre version Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1943
Sverige
Suède FSvFlGM Drottning Victoria Sjövärnsmedalj i guld - Föreningen Sveriges Flotta Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Sverige
Suède RfSimGM Riksföreningens för Simningens främjande/Simfrämjandet förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Sverige
Suède SHRGM Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Sverige
Suède SADGM(3) Svenska Allmänna Djurskyddsföreningens medalj i guld av 8:e storleken (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Sverige
Suède HvGM Hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1947
Sverige
Suède SOFGM Sveriges Orkesterförbunds förtjänstmedalj i guld av 9:e storleken (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1948
Sverige
Suède LingGMM Andra Lingiaden-medaljen i guld 1949 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède SvUbGM Sveriges Ungdomsberedskaps förtjänstmedalj (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède SkogsvSgm(1) Sveriges Skogsvårdsstyrelsers förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède MotorfedGM Sveriges Motorfederationers kungliga medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1950
Sverige
Suède SvBsfGM5 Svenska Brandskyddsföreningens medalj i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1950
Sverige
Suède SvBsfGM8 Svenska Brandskyddsföreningens medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1950
Sverige
Suède NTFGM Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1951
Sverige
Suède SvrifbJGM Sveriges Riksidrottsförbunds kungliga jubileumsmedalj i guld - 50 år Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1953
Sverige
Suède VMFGM Svenska Fotbollförbundets medalj i guld med anledning av VM i fotboll 1958 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1957
Sverige
Suède SBRGM Sveriges Bilkårers Riksförbunds kungliga medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1958
Sverige
Suède SvRsfGM(2) Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1958
Sverige
Suède RidfGM(1) Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1958
Sverige
Suède SvPISGM Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1958
Sverige
Suède OffmfbSthGM Officerarnas Målskjutningsförbunds i Stockholm förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1963
Sverige
Suède RBGM8 Rädda Barnens kungliga medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1966
Sverige
Suède RBGM5 Rädda Barnens kungliga medalj i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1966
Sverige
Suède SFrijubGM Skid- och Frilutsfrämjandets kungliga jubileumsmedalj i guld - 75 år Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1967
Sverige
Suède SvPistsfbGM Svenska Pistolskytteförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1974
Sverige
Suède Svls-SimGM Svenska Livräddningssällskapets - Simfrämjandets förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1974
Sverige
Suède KAKMpGM Kungl. Automobilklubbens Motorprinsmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1975
Sverige
Suède FROGM Frivilliga Radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1979
Sverige
Suède FROGM Frivilliga Radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj i guld med tilläggstecken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1979
Sverige
Suède FSSSGft Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1986
Sverige
Suède SvFfbGM Svenska Fäktförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1986
Sverige
Suède FVRFGM Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1991
Sverige
Suède SSNDGM Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag Kungliga förtjänstmedalj (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1992
Sverige
Suède SVOFGFM Svenska Värnpliktsofficersförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1994
Sverige
Suède HBRGM Hemvärnsbefälets Riksförbunds Kungliga medalj (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1996
Sverige
Suède PatrSGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för betydande fostrargärning (2) (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède LÖS Kungliga Örlogsmannasällskapets ledamotstecken i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1771
Sverige
Suède ProPSMä8 Kungl. Sällskapet Pro Patrias äldre medaljer i silver av 8:e stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1799
Sverige
Suède PatrSSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för trohet i tjänst i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i silver för utmärkt yrkesskicklighet i 2:a (=9:e) stl, Hantverksmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i silver av 3:a (=8:e) i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i silver med kungaporträtt och slät frånsida för ingravering av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för framstående förtjänster om yrkenas förkovran i silver av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM2(4) Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj med emblem samt slät frånsida för ingravering i silver av 2:a (=9:e) stl (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i silver med kungaporträtt och slät frånsida för ingravering av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM2(5) Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst med emblem och ornament i silver av 2:a (=9:e) stl (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig uppskattad arbetsinsats i silver av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i silver av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i silver av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i silver av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i silver av 1:a (=11:e) stl DAM Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i silver för långvarig uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl DAM Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM2(3) Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj i silver med kungaporträtt och emblem av 2:a (=9:e) stl (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSSM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i silver av 2:a (9:e) stl, Trädgårdsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède ProPSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i silver av 8 1/2:e stl För medborgerliga förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède ProPSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i silver av 8 1/2:e stl För trohet och flit Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède ProPSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i silver av 9:e st För medborgerliga dygder Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède PatrSSK Kungl. Patriotiska Sällskapets Silverkors för berömvärd fostrargärning (1) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1830
Sverige
Suède SvJägfbSM Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1856
Sverige
Suède KrVASM Kungl. Krigsvetenskapsakademiens senare belöningsmedalj i silver av 7:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1859
Sverige
Suède GotllHushSM Gotlands läns Hushållningssällskaps medalj i silver av 10:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1870
Sverige
Suède KopplHushSM Kopparbergs läns Hushållningssällskaps medalj i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1886
Sverige
Suède SSSM/BM(GM'27) Stockholms Simsällskaps belöningsmedalj för sextioårsfesten firad d. 26 augusti 1887 - silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1887
Sverige
Suède SvJägfbStSM Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i silver av 11:e storleken - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1889
Sverige
Suède KSSSSM Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1904
Sverige
Suède SRKSM5 Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i silver av 5:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1911
Sverige
Suède SRKSM8 Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1911
Sverige
Suède SMISM Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1920
Sverige
Suède CFBSM Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1922
Sverige
Suède FöutbSM Svenska Försvarsutbildningsförbundets (Försvarsutbildarna) förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1922
Sverige
Suède SvPISM Svenska Polisidrottsförbundets förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1925
Sverige
Suède RfbkskSM(2) Riksförbundet för kortdistansskjutning medalj i silver - kronprinsversion (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1927
Sverige
Suède SVKSM Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1929
Sverige
Suède FSRSM Frivilliga skytterörelsens förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1929
Sverige
Suède SvFMSM Sveriges Frivilliga Motorbåtskårs förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1929
Sverige
Suède KSSSJubM Kungliga Svenska Segelsällskapets jubileumsmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1930
Sverige
Suède SRSSM Svenska Röda Stjärnans förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1930
Sverige
Suède SvJägfbJubSM Svenska Jägareförbundets 100-årsjubileumsmedalj i silver av 9:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1930
Sverige
Suède FAKSM Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1934
Sverige
Suède KSSSrSM8/22 Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj för framstående rorsmanskap i silver i 8:e resp 22:a storlekarna Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1938
Sverige
Suède SORfbSM Sveriges Orkesterföreningars Riksförbunds förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1938
Sverige
Suède SvlsSM Svenska Livräddningssällskapets förtjänstmedalj i silver (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1938
Sverige
Suède KSAKSM/mv Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken / med vingar Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1939
Sverige
Suède SBSSM Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1941
Sverige
Suède FMCKSM Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1941
Sverige
Suède RLSFSM Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) medalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1941
Sverige
Suède SCFSM Sveriges Civilförsvarsförbunds kungliga förtjänstmedalj i silver (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1941
Sverige
Suède SvSpsfbSM(5) Svenska Skyttesportförbundets /f d Sportskytteförbundets/ förtjänstmedalj i silver (5) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1943
Sverige
Suède SLKSM Riksförbundet Sveriges Lottakårers kungliga förtjänstmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1943
Sverige
Suède SHRSM Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1944
Sverige
Suède FSvFlSM Drottning Victorias Sjövärnsmedalj i silver - Föreningen Sveriges Flotta Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1944
Sverige
Suède SSFSM Svenska Slöjdföreningens medalj för utmärkt fabriksarbete i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1944
Sverige
Suède RfSimSM Riksföreningens för Simningens främjande/Simfrämjandet förtjänstmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1944
Sverige
Suède HvSM Hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj i silver (9) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1947
Sverige
Suède RSAOSM Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj i silver av 9:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1948
Sverige
Suède SvBsfSM Svenska Brandskyddsföreningens medalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1950
Sverige
Suède SvJägfbJubM Svenska Jägareförbundets 125 års-jubileumsmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1955
Sverige
Suède VMFSM Svenska Fotbollförbundets medalj i silver med anledning av VM i fotboll 1958 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1957
Sverige
Suède SvPISSM Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1958
Sverige
Suède SvRsfSM(2) Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i silver (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1958
Sverige
Suède RidfSM(1) Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1958
Sverige
Suède SBRSM Sveriges Bilkårers Riksförbunds kungliga medalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1958
Sverige
Suède OffmfbSthSM Officerarnas Målskjutningsförbunds i Stockholm förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1963
Sverige
Suède Svls-SimSM Svenska Livräddningssällskapets - Simfrämjandets förtjänstmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1974
Sverige
Suède SvPistsfbSM Svenska Pistolskytteförbundets kungliga förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1974
Sverige
Suède FROSM Frivilliga Radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1979
Sverige
Suède FSSSSFt Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1986
Sverige
Suède SvFfbSM Svenska Fäktförbundets kungliga förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1986
Sverige
Suède FVRFSM Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1991
Sverige
Suède HBRSM Hemvärnsbefälets Riksförbunds förtjänstmedalj i silver (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1996
Sverige
Suède SvJägfbBM Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1856
Sverige
Suède SSSM/BM(GM'27) Stockholms Simsällskaps belöningsmedalj för sextioårsfesten firad d. 26 augusti 1887 - brons (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1887
Sverige
Suède SRKBM8 Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i brons av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1911
Sverige
Suède CFBBM Centralförbundets för Befälsutbildning förtjänstmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1922
Sverige
Suède SVKBM Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1929
Sverige
Suède SBSBM Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1941
Sverige
Suède SLKBM Riksförbundet Sveriges Lottakårers kungliga förtjänstmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1943
Sverige
Suède FSvFlBM Drottning Victorias Sjövärnsmedalj i brons - Föreningen Sveriges Flotta Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1944
 
L. Övriga medaljer och förtjänstteckenTill toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède PatrSEmGM(2) Kungl. Patriotiska Sällskapets större Emmerymedalj i guld (2) / För långvarig uppskattad tjänst till sjöss (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1781
Sverige
Suède RhusGM Riddarhusets medalj i 12:e storleken (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2004
Sverige
Suède PatrSEmGM(1) Kungl. Patriotiska Sällskapets större Emmerymedalj i guld (1) / För långvarig trogen tjänst Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1781
Sverige
Suède PatrSEmSM(1) Kungl. Patriotiska Sällskapets större Emmerymedalj i silver (1) / För långvarig trogen tjänst Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1781
Sverige
Suède SäpoSM Säkerhetspolisens förtjänstmedalj i silver (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1986
På bröstet, utan band
Sverige
Suède SLKFt Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänsttecken (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1925
Sverige
Suède SKBRGFt Sveriges Kvinnliga Bilkårers förtjänsttecken SAMLING (9 st) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1963
Sverige
Suède FMHt Riksförbundet Flottans Mäns Hederstecken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2008
Sverige
Suède KAKSFt Kungliga Automobil Klubbens förtjänsttecken i silver - brosch (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1942
Band på bröstet
Sverige
Suède SkidlJrM Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige/Skidfrämjandet förtjänstmedalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1899
Sverige
Suède FrilJrM Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1899
Sverige
Suède KronobsfbJrM Kronobergs Skytteförbunds medalj i järn Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède ÖrebrolsfbJrM(3) Örebro läns Skytteförbunds medalj i järn (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède SkarabsfbJrM(2) Skaraborgs Skytteförbunds förtjänstmedalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède HallsfbJrM Hallands Skytteförbunds medalj i järn Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède GbgBlsfbJrM(2) Göteborgs och Bohus läns Skytteförbunds medalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède DalasfbJrM(1) Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède SthlmsfbJrM(3) Stockholms Skytteförbunds medalj i järn (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède ÄlsbsfbJrM(3) Älvsborgs Skytteförbunds fältskjutningsmedalj i järn (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède ÖstergötlsfbJrM(1) Östergötlands Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède GotlsfbJrM(1) Gotlands Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède ÄlvsbsfbJrM(4) Älvsborgs Skytteförbunds mästerskapsmedalj i järn (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède SthlmlsfbJrM Stockholms läns Skytteförbunds medalj i järn Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède KalmlSsfbJrM(2) Kalmar läns södra Skytteförbunds medalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède DalasfbJrM(3) Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i järn (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède VärmlsfbJrM(2) Värmlands Skytteförbunds medalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède GbgBlsfbJrM(2) Göteborgs och Bohus läns Skytteförbunds medalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède VärmlsfbJrM(4) Värmlands Skytteförbunds fältskjutningsmedalj i järn (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède KalmlSsfbJrM(1) Kalmar läns södra Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède VärmlsfbJrM(3) Värmlands Skytteförbunds medalj i järn (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède UppslsfbJrM(2) Uppsala läns Skytteförbunds medalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède GävlbsfbJrM(1) Gävleborgs Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède JämtsfbJrM(2) Jämtlands Skytteförbunds medalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède KristlsfbJrM(3) Kristianstads läns Skytteförbunds medalj i järn (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède JönklsfbJrM(2) Jönköpings läns Skytteförbunds fältskyttemedalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède NorrbsfbJrM(1) Norrbottens Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède ÖrebrolsfbJrM(2) Örebro läns Skytteförbunds medalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède JönklsfbJrM(1) Jönköpings läns Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède GävlbsfbJrM(2) Gävleborgs Skytteförbunds fältskjutningsmedalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède BleksfbJrM Blekinge Skytteförbunds medalj i järn Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède JämtsfbJrM(1) Jämtlands Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède UppslsfbJrM(1) Uppsala läns Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède MalmöhsfbJrM(1) Malmöhus läns Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède VnorrlsfbJrM(1) Västernorrlands Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède VästgdsfbJrM(1) Västgötadals Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède VästerbsfbJrM Västerbottens Skytteförbunds medalj i järn Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède KalmlsfbJrM Kalmar läns Skytteförbunds medalj i järn Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède VärmlsfbJrM(1) Värmlands Skytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède DalasfbJrM(2) Dalarnas Skytteförbunds fältskjutningsmedalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède ÖstergötlsfbJrM(3) Östergötlands Skytteförbunds medalj i järn (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède VnorrlsfbJrM(2) Västernorrlands Skytteförbunds medalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède ÖstergötlsfbJrM(2) Östergötlands Skytteförbunds fältskjutningsmedalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède KristlsfbJrM(1) Kristianstads läns Fältskytteförbunds medalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1907
Sverige
Suède KristlpistskJrM Kristianstads läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1944
Sverige
Suède VärmlpistskJrM Värmlands Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järn Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1944
Sverige
Suède PatrSEmGM Kungl. Patriotiska Sällskapets mindre Emmerymedalj i guld med slät baksida för ingravering (m. ornament) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1781
Sverige
Suède FrilGM Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1899
Sverige
Suède SvcfiGM Sveriges Centralförening för idrottens främjande förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède SvGymnfbLingGM Svenska Gymnastikförbundets förtjänstmedalj (Lingmedaljen) i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède ÖstergötlsfbGM(1) Östergötlands Skytteförbunds medalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède GävlbsfbGM(1b) Gävleborgs Skytteförbunds medalj i guld med kunglig krona (1b) / JUBILEUMSMEDALJ Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède VnorrlsfbGM(2b) Västernorrlands Skytteförbunds medalj i guld (2b) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède KristlsfbGM(3) Kristianstads läns Skytteförbunds medalj i guld (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède SthlmsfbGM(3) Stockholms Skytteförbunds medalj i guld (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède UppslsfbGM(1) Uppsala läns Skytteförbunds medalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède SthlmlsfbGM Stockholms läns Skytteförbunds medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède KristlsfbGM(1) Kristianstads läns Fältskytteförbunds medalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède ÖrebrolsfbGM(1) Örebro läns Skytteförbunds medalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède KalmlNsfbGM Kalmar läns norra Skytteförbunds medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède NorrbsfbGM(1) Norrbottens Skytteförbunds medalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède DalasfbGM(1) Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède JönklsfbGM(1) Jönköpings läns Skytteförbunds medalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède ÄlvsbsfbGM(1) Älvsborgs Skytteförbunds medalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède VästmanlsfbGM(1) Västmanlands Skytteförbunds medalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède DalasfbGM(3) Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (3) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède SkarabsfbGM(2) Skaraborgs Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (2)