I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Klicka på "Se mina släpspännen" för att se valda släpspännen i montering. De öppnas i ett nytt fönster, så ge akt på eventuella popup-blockerare!
 
M. Övriga utländskaTill toppen  
På bröstet, utan band
Danmark
Danemark Danmark Sortering enl. Hofmarskallatets reglement af august 2003 for bæring af dekorationer samt Forsvarets HQ Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1
Kedja band/axel
Danmark
Danemark R.E. Ridder af Elefantordenen/Riddare av Elefantorden (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1693
Danmark
Danemark DDOS.Kmd. Dannebrogsorden - Storkommandør Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Danmark
Danemark DDOSK. Dannebrogorden - Storkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Runt halsen
Danmark
Danemark DDO.K.1 Dannebrogsorden - Kommendör af 1. grad Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Danmark
Danemark DDO.K Dannebrogsorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Band på bröstet
Danmark
Danemark DDO.R.1 Dannebrogsorden - Riddare af 1. grad Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Danmark
Danemark DDO.R Dannebrogsorden - Riddare (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Danmark
Danemark DDOHt Dannebrogsordens Hederstegn/Dannebrogsmændenes Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1808
Danmark
Danemark O.kapt. Elefant- og Dannebrogsordenen kapitlettegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1808
Danmark
Danemark F.M.1 Fortjenstmedaljen i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1845
Danmark
Danemark M.i.&a. Medaljen Ingenio et Arti (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1841
Danmark
Danemark R.E.m. Erindringsmedaljen i anledning af H.M. Dronning Margrethes II´s 25 års regeringsjubilæum Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1997
Danmark
Danemark FM2 Den Kongelige Fortjenstmedalje i sølv med spænde Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1865
Danmark
Danemark BM Den Kongelige Belønningsmedalje i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1865
Danmark
Danemark M.f.u.L. Medaljen for udmerket lufttjeneste Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1962
Danmark
Danemark M.f.æ.D. Medaljen for ædel dåd Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1793
Danmark
Danemark M.f.D.R. Medaljen for drunknedes redning Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1812
Danmark
Danemark H.T.S. Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1801
Danmark
Danemark H.T.H Hæderstegnet for god tjeneste ved haeren Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1945
Danmark
Danemark H.T.Fv Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbenet Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1953
Danmark
Danemark H.T.F Forsvarets hæderstegn for god tjeneste (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1953
Danmark
Danemark H.T.FRes Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1978
Danmark
Danemark Fsv.M. Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1991
Danmark
Danemark F.M.T. Forsvarets medalje for tapperhed (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Danmark
Danemark F.M.S. (?) Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Danmark
Danemark Hjv.Ft. Hjemmevaernets fortjensttegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1959
Danmark
Danemark Hjv.60. Hjemmeværnets 60-års tegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2009
Danmark
Danemark Hjv.50. Hjemmeværnets 50-års tegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Danmark
Danemark Hjv.40. Hjemmeværnets 40-års tegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1988
Danmark
Danemark Hjv.25. Hjemmeværnets 25-års tegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1973
Danmark
Danemark Hjv.50.jM. Hjemmeværnets 50-års jubileumsmedalje Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1998
Danmark
Danemark Ht.B. Hæderstegn for god tjeneste i brandvæsenet 25 år Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1973
Danmark
Danemark D.r.K.H. Dansk Röde Kors haederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1916
Danmark
Danemark D.r.K.Ft. Dansk Røde Kors Fortjensttegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1963
Danmark
Danemark D.r.K.M. Dansk Röde Kors medaille Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1927
Danmark
Danemark Bf.Ht. Beredskabsforbundets Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1956
Danmark
Danemark R.O.H.T. Reserveofficersforeningen i Danmark's Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1950
Danmark
Danemark D.M.I.H. Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1968
Danmark
Danemark D.T.H. Danmarks Turistråds Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1963
Danmark
Danemark H.R.Ht. Håndværksrådets haederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1965
Danmark
Danemark De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger´s hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1
Danmark
Danemark F.M.P. Danska Fredsprismedaljen (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1989
Kedja band/axel
Danmark
Danemark Nedan följer Danska medaljer med Kungligt godkännande, ej sorterade i ordning (4) Skriv kommentar Järn 1
Band på bröstet
Danmark
Danemark Medaljen för slaget om Köpenhamn 1801 Skriv kommentar Guld 1801
Danmark
Danemark Drottningens medalj (Den Kongelige Belønningsmedaille) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1865
Danmark
Danemark B.M.2 Den Kongelige Belønningsmedalje i guld med krone. Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1865
Danmark
Danemark Dansk Rode Kors' mindetegn for krigsfangehjaelp 1914-1919 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Danmark
Danemark Den slesvigske eringdringsmedaille af 1920 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
Danmark
Danemark Dansk rode Kors' mindetegn for hjelp til syke og sårede i krigen i Finland 1939-1945 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1940
Danmark
Danemark 9 april 1940 Minnesmedalj Skriv kommentar Guld 1940
Danmark
Danemark Befrielsemedaljen Skriv kommentar Guld 1946
Danmark
Danemark Kong Christian den Tiendes erindringsmedalje for deltagelse i krigen 1940-1945 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1946
Danmark
Danemark Dansk røde Kors' mindetegn for krigshjælpearbejde 1939-1940 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1946
Danmark
Danemark Koreamedaljen (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1956
Danmark
Danemark Grøn.Hjst.M. Grønlands hjemmestyres Fortjenstmedalje - NERSORNAAT (guld og sølv) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1989
Danmark
Danemark Forsvarsministerens Medalje Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2009
Danmark
Danemark Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Danmark
Danemark Medaljen for Sårede i Tjeneste Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Danmark
Danemark Den Kongelige Belønningsmedalje i sølv med krone Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1865
Danmark
Danemark Erindringstegnet i anledning af Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllup 1892 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1892
Danmark
Danemark Kong Christian den Tiendes frihedsmedalje - Pro Dania (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1946
Danmark
Danemark Danske Röde Kors mindetegn for krigsfangeudvekslingen i Korea 1953 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1953
Danmark
Danemark H.T.P. Hæderstegnet for 25-års god tjeneste i Politiet (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1959
Danmark
Danemark Haederstegnet for 25-års god tjeneste i Civilforsvaret Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1963
Danmark
Danemark S.E.m. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992 Skriv kommentar Silver 1992
Danmark
Danemark Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2009
Danmark
Danemark Medaljen for Prins Henriks 70:e Fødselsdag Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2009
Danmark
Danemark Medaljen for International Tjeneste (bilder sökes!) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Danmark
Danemark Fsv.M. Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Danmark
Danemark Krigsmindenmedaille 1864 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1875
Danmark
Danemark Krigsmindenmedaille 1848-50 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1875
Danmark
Danemark Krigsmindenmedaille 1848-50 / 1864 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1875
Kedja band/axel
Danmark
Danemark Danmark Nedan följer andra Danska medaljer, osorterade Skriv kommentar Järn ?
Band på bröstet
Danmark
Danemark Iraq Special Mission Medal (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1992
Danmark
Danemark POKMP ft.1 Politikompagniernes Fortjenstmedalje i guld (inofficiell) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Danmark
Danemark Den Kongl. Livgardens 250-års jubileum (1) Skriv kommentar Silver 1908
Danmark
Danemark Redningsberedskabets Medalje Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1994
Danmark
Danemark International Conference on the Former Yugoslavia Medal Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1994
Danmark
Danemark POKMP ft.2 Politikompagniernes Fortjenstmedalje i silver (inofficiell) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Danmark
Danemark Tapperhedskorset (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2011
Danmark
Danemark Medaljen for international tjeneste, ISAF Skriv kommentar Silver 2010
Danmark
Danemark Medaljen for international tjeneste, KFOR Skriv kommentar Silver 2010
Danmark
Danemark Medaljen for international tjeneste, UNIFIL Skriv kommentar Silver 2010
Danmark
Danemark Medaljen for international tjeneste, Ocean Shield Skriv kommentar Silver 2011
Danmark
Danemark Danish-Bunyoro Medal of Compassion and Friendship Skriv kommentar Silver 2012
Danmark
Danemark Jydske Ingengörsregementes Mindesmedalje (1) Skriv kommentar Silver ?
Danmark
Danemark Training & Support Element - BALTSQN fra Prinsens Livregemente (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
 
Y1. Inofficiella minnesmedaljerTill toppen  
Band på bröstet
Danmark
Danemark Danska Livgardets 350-årsjubileums minnesmedalj (inofficiell) (3) Skriv kommentar Järn 2008
Danmark
Danemark Den Internationale Fredsprismedalje (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1988
Danmark
Danemark FN 50 års jubileums minnesmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Danmark
Danemark The International Veteran Millennium Medal Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Danmark
Danemark International Volunteers Foreign Service Medal Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2001
Danmark
Danemark Mindemedalje 50 året for UNEF/DANOR (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2006
Danmark
Danemark Minnesmedalj från stridsvagnsskvadronen i Tuzla (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1994
Danmark
Danemark Nørrejyske Artilleri Regiments mindes medalje Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2000
Danmark
Danemark UNFICYP 50 år minnesmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2014
Danmark
Danemark PLMM Prinsens Livregementes Mindesmedalje (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Danmark
Danemark Själlands Ingengörsregementets Mindesmedalje Skriv kommentar Silver ?
 
Z. Föreningsmedaljer, medaljer och insignier från ordensällskap m.m.Till toppen  
Band på bröstet
Danmark
Danemark Flyvevåbnets Soldaterforenings hæderstegn (Guld, Sølv och Bronze) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1974
Danmark
Danemark Landsgardeforeningens Fortjenstmedalje i Guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1994
Danmark
Danemark Grev Ingolfs Fortjenstmedalje Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1996
Danmark
Danemark Forsvarsbrødrenes 50 års Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Danmark
Danemark Landsgardeforeningens Fortjenstmedalje i Sølv Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1994
Danmark
Danemark Forsvarsbrødrenes Æreskors Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Danmark
Danemark Forsvarsbrødrenes 25 års Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Danmark
Danemark Forsvarsbrødrenes Æresmedlemsmedalje Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Danmark
Danemark Forsvarsbrødrenes Fortjenstmedalje Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Danmark
Danemark Landsgardeforeningens Fortjenstmedalje i Bronze Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1994
Danmark
Danemark Forsvarsbrødrenes 10 års Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?


Klicka på "Se mina släpspännen" för att se valda släpspännen i montering. De öppnas i ett nytt fönster, så ge akt på eventuella popup-blockerare!
Till toppen