I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Globala loggen, sista 150 uppdateringarna


Sverige
Suède181112 13:53Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken / med vingarLaddade upp stor bild (medalj)Viktor Carlson
Sverige
Suède181112 13:49Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken / med vingarLaddade upp stor bild (medalj)Viktor Carlson
Portugal
Portugal181112 13:36Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:35Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:35Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:35Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:34Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:34Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:33Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181112 13:12Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (före 1975)KommenteradMikael Sundbom
Centralafrikanska republiken
République centrafricaine181110 21:57Central African Republic Star of Military MeritLaddade upp stor bild (medalj)Jacob Johansson
Centralafrikanska republiken
République centrafricaine181110 21:46Central African Republic Star of Military MeritUppdaterade informationJacob Johansson
Sverige
Suède181106 16:04Konung Gustav V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:04Konung Gustav V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:03Sveriges Landstormföreningars Centralförbunds förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:03Sveriges Landstormföreningars Centralförbunds förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:02Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivilligkors (2) - (före 1978)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:02Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivilligkors (2) - (före 1978)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:01Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot av första klassenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:00Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot av första klassenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:59Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:59Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:57Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:56Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:56Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:23Underofficerssällskapet (SUS/SKS) i Stockholms medaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181106 15:23Underofficerssällskapet (SUS/SKS) i Stockholms medaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Japan
Japon181105 14:21Japanska Order of the Golden Kite 8th class (Kinshi Kunsho)KommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181102 09:58Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181101 21:27Svenska Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj Uppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:27Svenska Kemisamfundets Norblad-Ekstrand-medaljenUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:26Svenska kemisamfundets Bror Holmberg-medaljUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:26Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljKommenteradJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:22Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:21Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver av 8:e storlekenUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:20Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver av 8:e storlekenKommenteradJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:17Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:15Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (3)Uppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:13Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (före 1975)Kommenter borttagenJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:13Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (före 1975)Kommenter borttagenJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:13Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (före 1975)KommenteradJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:12Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (före 1975)KommenteradJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:05Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (före 1975)KommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède181101 21:05Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (före 1975)KommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède181101 21:02Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (3)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181101 21:02Sveriges Sändareamatörers medalj i guldKommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède181101 21:01Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181101 09:22Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (före 1975)KommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181101 09:11Litteratur - Svenska ordnarLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181101 09:08Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver av 8:e storlekenKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 14:29Norrlands Artilleriregementes (A 4) kamratförenings förtjänsttecken (1)Laddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:18Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:18Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:18Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:16Svenska kemisamfundets Bror Holmberg-medaljUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:16Svenska kemisamfundets Bror Holmberg-medaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:16Svenska kemisamfundets Bror Holmberg-medaljUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:14Svenska Kemisamfundets Norblad-Ekstrand-medaljenUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:14Svenska Kemisamfundets Norblad-Ekstrand-medaljenLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:13Svenska Kemisamfundets Norblad-Ekstrand-medaljenUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:09Svenska Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj Uppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:09Svenska Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj Laddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:08Svenska Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj Laddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:08Svenska Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj Uppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 10:44Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (3)KommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 08:49Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (3)KommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 08:41Sveriges Sändareamatörers medalj i guldKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181029 22:31Järnvägarnas driftvärns minnesmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 22:31Järnvägarnas driftvärns minnesmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:50Västgöta-Dals Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:50Västgöta-Dals Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:47Västgöta-Dals Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:47Västgöta-Dals Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:34Sveriges Sändareamatörers medalj i guldGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède181029 21:34Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181029 21:31Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181029 21:28Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181029 21:28Sveriges Sändareamatörers medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:27Sveriges Sändareamatörers medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:27Sveriges Sändareamatörers medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:26Sveriges Sändareamatörers medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:26Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181029 21:26Sveriges Sändareamatörers medalj i guldLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Portugal
Portugal181029 14:15Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Portugal
Portugal181029 14:09Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181029 14:08Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181029 14:08Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Portugal
Portugal181029 14:07Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181029 14:07Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaLaddade upp bild (släpspänne)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181025 21:14Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld - äldreUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181025 21:10Västerbottens Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181025 21:10Västerbottens Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181025 20:38Kalamarks Skyttekrets medalj i guldBorttagenRichard Nyström
Sverige
Suède181025 15:38Kalamarks Skyttekrets medalj i guldKommenteradMikael Sundbom
Japan
Japon181025 13:26Japanska Röda Korsets speciella medlemsskapsmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Japan
Japon181025 13:25Japanska Röda Korsets speciella medlemsskapsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Japan
Japon181025 13:24Japanska Röda Korsets speciella medlemsskapsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181024 21:51Kungliga Tekniska Högskolans guldsmedalj för IndustrisamverkanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 21:26Kamratförbundet för Svenska Koreaambulansen minnes- och förtjänstkorsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 21:19Norrlands signalbataljons minnesmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 21:11Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 21:10Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 20:39Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För trohet och flitLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 20:38Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För trohet och flitLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 19:41Försvarsutbildarna i Stockholms läns 100-års jubileumsmedalj i silver (FBU)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 19:41Försvarsutbildarna i Stockholms läns 100-års jubileumsmedalj i silver (FBU)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 19:09Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 19:08Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 16:16Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänsttecken i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181024 16:13Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 16:11Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, utan svärdLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 16:11Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, utan svärdUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181024 16:08Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, utan svärd Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 16:08Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, utan svärd Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181024 16:02Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänsttecken i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 16:00Serafimermedaljen i guld av 7:e storleken - före 1975 (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 15:54Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 8:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 15:52Borås stads StiernsköldsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 15:47Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 18:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 15:44Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken / med vingarLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 08:55Sveriges Biodlares Riksförbund förtjänstmedalj i guldKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181023 21:53Minnesmedalj högvakt i silver (inofficiell)KommenteradLännart Boström
Sverige
Suède181023 21:29Sveriges Biodlares Riksförbund förtjänstmedalj i guldKommenteradJonas Arnell
Sverige
Suède181023 21:11Södermanlands regementes (P 10) minnesmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 21:11Södermanlands regementes (P 10) minnesmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 21:05Södermanlands regementes (P 10) minnesmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181023 20:58Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken med kedjaLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:57Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken med kedjaLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:57Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken med kedjaLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:55Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj i silver med kungaporträtt och emblem av 2:a (=9:e) stl (3)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:52Svenska Brandskyddsföreningens förtjänsttecken i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:50Medaljen För befrämjad vaccinationLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:40Kalamarks Skyttekrets medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181023 20:40Kalamarks Skyttekrets medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181023 20:40Kalamarks Skyttekrets medalj i guldGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède181023 20:40Kalamarks Skyttekrets medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181023 20:39Kalamarks Skyttekrets medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:36Kalamarks Skyttekrets medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:32Kalamarks Skyttekrets medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181023 20:32Kalamarks Skyttekrets medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181023 20:32Kalamarks Skyttekrets medalj i guldLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:20Konung Gustav V:s Olympiska medalj i silver av 8:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:17Täby kommuns förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:16Täby kommuns förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 20:16Täby kommuns förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181023 16:49Sveriges Biodlares Riksförbund förtjänstmedalj i guldKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181023 15:46Sveriges Biodlares Riksförbund förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 15:45Sveriges Biodlares Riksförbund förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181023 15:41Nedre Älvdalens Skyttekrets medalj i bronsGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède181023 15:41Nedre Älvdalens Skyttekrets medalj i bronsUppdaterade informationRichard Nyström


Till toppen av sidan


Snabblänkar: Svenska medaljer   Nordiska medaljer   Utländska medaljer   Internationella medaljer   Ej bärbara och hjälp sökes