I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Globala loggen, sista 150 uppdateringarna


Sverige
Suède170820 19:02Uppdaterade informationMattias Strandberg
Sverige
Suède170820 19:02Laddade upp stor bild (medalj)Mattias Strandberg
Sverige
Suède170820 19:02Uppdaterade informationMattias Strandberg
Sverige
Suède170820 19:02Laddade upp bild (släpspänne)Mattias Strandberg
Sverige
Suède170820 15:57Örebro läns Skytteförbunds medalj i brons (3)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:56Örebro läns Skytteförbunds medalj i brons (3)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:54Västernorrlands Skytteförbunds medalj i silver (2)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:54Västernorrlands Skytteförbunds medalj i silver (2)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:46Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:46Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:45Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i bronsBorttagenRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:44Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i bronsGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:44Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:44Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:44Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:43Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:43Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i bronsLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:43Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:43Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i bronsLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:43Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:42Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i silverGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:42Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:41Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:40Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:39Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:39Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i silverLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:39Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:37Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:36Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:33Försäkringsaktiebolaget Fylgias förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:33Försäkringsaktiebolaget Fylgias förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:32Försäkringsaktiebolaget Fylgias förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:31Försäkringsaktiebolaget Fylgias förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:31Försäkringsaktiebolaget Fylgias förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:14Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:14Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:13Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:13Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:13Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj i silverLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 15:12Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 15:12Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj i silverLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 14:57Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 14:57Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 14:54Värmlands läns landstings medalj i silver till minne av Selma LagerlöfUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170820 14:53Värmlands läns landstings medalj i silver till minne av Selma LagerlöfLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170820 14:52Värmlands läns landstings medalj i silver till minne av Selma LagerlöfLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170819 21:49Frivilliga Flygkårens förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170819 21:49Frivilliga Flygkårens förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170819 21:48Frivilliga Flygkårens förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170818 22:59Norrbottens Skytteförbunds medalj i guld (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170818 22:58Norrbottens Skytteförbunds medalj i guld (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170818 21:24Hemvärnsbefälets Riksförbunds jubileumsmedaljKommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède170818 21:21Hemvärnsbefälets Riksförbunds jubileumsmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170818 21:18Hemvärnsbefälets Riksförbunds jubileumsmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:30Medaljen För berömliga gärningar i Serafimerordens band i anledning av Spetsbergsexpeditionen 1928Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:28Änkedrottning Josefinas minnesmedalj i guld med briljanter i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:27Medaljen För berömliga gärningar i Serafimerordens band i anledning av Spetsbergsexpeditionen 1928 Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:26Medaljen För berömliga gärningar i Serafimerordens band i anledning av Spetsbergsexpeditionen 1928 Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:22Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken i Serafimerordens band - Enskild medaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:21Medaljrosett till medaljer burna i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:21Medaljrosett till medaljer burna i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:21H.M. Konungens medalj i guld av 5:e storleken i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:20Drottning Lovisas medalj i guld med briljanter av 4:e storleken i Serafimerordens band - Enskild medaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:20H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:19Drottning Lovisas medalj i guld av 8:e storleken med briljanter i Serafimerordens band - Enskild medaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:19Medaljen In Sui Memoriam i guld med briljanter av 10:e storleken i Serafimerordens band - Enskild medalj Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:18Medaljen Litteris et Artibus i guld av 8:e storleken i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:18H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:17H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:16Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:15Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:13Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:13Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:13Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:12Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:11Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:11Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:11Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:11Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:11Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:09Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:09Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:03Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:03Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:02Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:02Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:01Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 16:58Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 16:58Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:58Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:58Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:57Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:56Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:51Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:50Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:49Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:44Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 16:43Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 16:40Svenska Konditorföreningens kungliga förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 10:55Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170811 17:54H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens bandKommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède170808 18:52Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i guldKommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède170807 23:07Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedaljKommenter borttagenRichard Nyström
Sverige
Suède170807 23:07Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedaljKommenter borttagenRichard Nyström
Sverige
Suède170807 23:06Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 23:00Hedemora stads 500-års jubileumsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 23:00Hedemora stads 500-års jubileumsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 22:59Hedemora stads 500-års jubileumsmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 22:58Hedemora stads 500-års jubileumsmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 22:57Värmlands läns hälsovårdsförbundUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 22:56Värmlands läns hälsovårdsförbundLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 22:55Värmlands läns hälsovårdsförbundLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 22:55Värmlands läns hälsovårdsförbundLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 22:54Värmlands läns hälsovårdsförbundUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 22:54Värmlands läns hälsovårdsförbundLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 22:53Värmlands läns hälsovårdsförbundUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 22:53Värmlands läns hälsovårdsförbundLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 21:02Postverkets förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 20:38Postverkets förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 20:36Postverkets förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 20:34Värmlands läns hälsovårdsförbundUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 20:15Värmlands läns hälsovårdsförbundUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 12:53H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens bandKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède170807 12:32Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i guldKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède170807 10:35Norrlands Artilleriregementes (A 4) kamratförenings förtjänstmedalj (2)Uppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède170806 19:54Hallands Skytteförbunds medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170806 19:53Hallands Skytteförbunds medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170806 19:12Hallands Skytteförbunds medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170806 19:10Hallands Skytteförbunds medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170803 14:04Jämtlands fältjägarremente (I 5) och Östersunds garnisons (ÖAG) minnesmedaljKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède170731 00:49Jämtlands fältjägarremente (I 5) och Östersunds garnisons (ÖAG) minnesmedaljKommenteradLännart Boström
Sverige
Suède170731 00:31Hemvärnets veteranteckenKommenteradLännart Boström
Sverige
Suède170727 00:58Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170727 00:58Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170727 00:56Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170727 00:55Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170727 00:53Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170727 00:53Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170727 00:52Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170727 00:52Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170727 00:52Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170725 21:52Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:50Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:50Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:50Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:49Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:49Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:49Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:48Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:47Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström


Till toppen av sidan


Snabblänkar: Svenska medaljer   Nordiska medaljer   Utländska medaljer   Internationella medaljer   Ej bärbara och hjälp sökes